cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Hvorfor vælge privat pasning?


Privat Pasningsordning (dagpleje) gør det muligt for jer som forældre at have langt større indflydelse på jeres barns hverdag.
I en privat pasningsordning (dagpleje) er jer der vælger, hvem der skal passe jeres barn, og ikke kommunen. Normalt henviser kommunen jer til den første ledige plads, mens det ved en privat pasningsordning, er dagplejeren og forældrene der vælger hinanden.
På samme måde er der ingen nedskæringer og forringelser pga. økonomi. Jeg er til rådighed for dialoger/møder uden for åbningstid og I har mulighed for at kontakte mig via sms og/eller mail når I har brug for det. I min private pasningsordning (dagpleje) er der ingen gæstebørn, hvilket giver en rolig og forudsigelig dag.

Min Private Pasningsordning (dagpleje) er billigere end den kommunale dagpleje.

Ved at vælge en plads i min pasningsordning, sparer I ca. kr 3000,00 årligt i forhold til en kommunal dagpleje plads. 

En privat dagplejer er en selvstændig erhvervsdrivende, der med godkendelse fra kommunen jvf § 78 i Dagtilbudsloven, kan passe børn i eget hjem. Kommunen tjekker op på alle sociale oplysninger, straffeattest og børneattest på den private dagplejer og alle andre i husstanden, der er over 18 år.

En godkendelse af den private dagplejer omfatter bl.a. en vurdering af personlige og faglige kvalifikationer, de fysiske rammer samt hvorvidt hjemmet er egnet til pasning af børn. Løbende vil der være fire tilsyn årligt, både anmeldt og uanmeldt besøg. Disse besøg bruges til at følge op på om de forhold, den private pasnngsordning er godkendt under overholdes.