cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Pædagogiske læreplaner


Jeg udarbejder pædagogiske læreplaner, der beskriver hvordan der i min private pasningsordning gives børnene rum for leg, læring og udvikling. Jeg anvender disse læreplaner i arbejdet med at understøtte det individuelle barns alsidige udvikling og selvværd, til at fremme børnenes læring og udvikling, og til at give børnene medbestemmelse og medansvar.

Målet er at hjælpe jeres barn til at blive et helt menneske med forståelse og bevidsthed om sig selv, og sin værdi. Derudover er målet også at udvikle barnets selvstændighed og evner til at indgå i fællesskaber, samt at ruste barnet til at mestre de udfordringer, det kan møde gennem livet.

Jeg udarbejder pædagogiske læreplaner i forhold til seks temaer:

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Social udvikling
  3. Kommunikation og sprog
  4. Krop, sanser og bevægelse
  5. Kultur, æstetik og fællesskab
  6. Natur, udeliv og science

Arbejdet med de pædagogiske læreplanerne bliver  løbende dokumenteret.

 

Pædagogiske læreplaner

Jeg evaluerer på de pædagogiske læreplaner, så jeg senere kan se, hvorvidt de valgte pædagogiske metoder, fremgangsmåder og aktiviteter, indfrier de opstillede mål indenfor de seks temaer.

Med mit fokus på krop og bevægelses betydning for børnenes læring og udvikling, vil de pædagogiske læreplaner tage udgangspunkt i, at børnene er ”kroppen”, og at de ”lærer med kroppen”. På den måde vil bevægelse og sansestimulering i høj grad præge de pædagogiske aktiviteter i min pasningsordning.